Wettelijke melding

Gegevensbeleid

De website memoweb is eigendom van Memo NV. Memo NV respecteert uw privacy en stelt alles in het werk om deze te beschermen. Memo NV publiceert deze privacyverklaring zodat u kennis kunt nemen van ons privacybeleid en hoe wij dit beleid gestalte geven. Bovendien leest u welke keuzes u hebt met betrekking tot de manier waarop gegevens online worden verzameld en hoe deze gegevens worden gebruikt.

Deze kennisgeving is beschikbaar via een link onderaan op elke pagina van onze website.

  1. Websites en pagina's waarvoor deze Privacyverklaring geldt
  2. Type informatie dat wordt verzameld
  3. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt
  4. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt
  5. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens
  6. Uw gegevens beveiligen
  7. Wijzigingen in deze verklaring
  8. Contact opnemen met Memo NV.

1. Sites en vennootschappen waarvoor deze privacyverklaring geldt

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan Memo NV eigenaar is. Memo NV heeft haar maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Lokerenbaan 70.

Koppelingen naar websites die niet van Memo NV zijn

De MemoWeb website kan koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website memoweb. Memo NV heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van Memo NV. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. Persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van Memo NV. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonsgegevens bekendmaken aan Memo NV. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

2. Type informatie dat wordt verzameld

Deze privacyverklaring geldt voor persoonsgegevens, het verzamelen van niet-persoonsgegevens en rapportage van verzamelde gegevens.

Persoonsgegevens zijn gegevens die gerelateerd zijn aan uw naam of persoonlijke identiteit. Als u ervoor kiest om persoonsgegevens aan ons te verstrekken, kunt u er zeker van zijn dat deze alleen worden gebruikt voor uw relatie als lid van memoweb. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt. Memo NV verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan derden.

De persoonsgegevens die u ons verstrekt via deze pagina's omvatten uw naam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mailadres, voorkeuren om contact met u op te nemen.

3. De manier waarop uw gegevens worden gebruikt

Memo NV en uw dokter gebruikt persoonsgegevens om met u te communiceren, u diensten en ondersteuning te verlenen.

4. Aan wie worden uw gegevens bekendgemaakt

Memo NV verkoopt, verhuurt of least uw persoonsgegevens niet aan anderen. Memo NV deelt uw persoonsgegevens niet met derden.

5. Toegang tot en nauwkeurigheid van uw gegevens

Memo NV streeft ernaar uw persoonsgegevens actueel te houden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, kunt u uw gegevens opvragen en ze eventueel corrigeren. We geven u hiervoor online toegang tot uw gegevens zodat u deze kunt wijzigen. Ter bescherming van uw privacy en om veiligheidsredenen proberen we uw identiteit te controleren aan de hand van een wachtwoord en gebruikers-id voordat u toegang krijgt tot uw gegevens.

6. Uw gegevens beveiligen

Memo NV stelt alles in het werk om de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. Memo NV beschikt over geschikte fysieke middelen en beheerprocedures om de gegevens die we verzamelen te beveiligen en zo ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, gegevens accuraat te houden en het juiste gebruik van de gegevens te garanderen.

7. Wijzigingen in deze verklaring

Als er wijzigingen zijn in de algemene voorwaarden van de online privacyverklaring van Memo NV, worden deze wijzigingen gepubliceerd. Zo weet u altijd welke gegevens we online verzamelen, wat we met deze gegevens doen en welke keuzes u hierin hebt. Bij aanzienlijke wijzigingen in deze verklaring, maakt Memo NV hiervan melding bij leden die het betreft.

8. Contact opnemen met ons

Wij hechten veel waarde aan uw mening. Als u opmerkingen of vragen hebt over ons privacybeleid, kunt u deze sturen naar memo@memo.be. Tevens kan u contact opnemen met de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacy.fgov.be).